Bilimsel Program

PDF İNDİR

Kurs Programımız 6 Haziran tarihinde Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşecektir.
Kurslarımız ekstra ücretli olup, kontenjanlıdır. Ücret bilgilerine Kayıt & Konaklama bölümünden ulaşabilirsiniz.


 Saat Ana Konferans Salonu  Saat Eğitim Salonu  Saat Başhekimlik Toplantı Salonu
09:00 - 12:30 Pediatrik Botulinum Toksin Enjeksiyon Kursu - Kontenjan Doldu
Kurs Koordinatörü:
Ebru YILMAZ YALÇINKAYA
Eğitmenler: Ece Ünlü AKYÜZ, Evrim Karadağ SAYGI, Ebru Yılmaz YALÇINKAYA, Nalan ÇAPAN, Esra GİRAY
09:00 - 12:30 Alt Ekstremite Ortez - Kontenjan Doldu
Kurs Koordinatörleri:
Demet OFLUOĞLU, Özlem EL
Eğitmenler: Demet OFLUOĞLU, Özlem EL
09:00 - 12:30 Pediatrik Akuaterapi Kursu
Pratik (Havuzda Yapılacak)
Kurs Koordinatörü:
Serap SERİNGEÇ KARABULUT
Eğitmenler: Serap SERİNGEÇ KARABULUT, Uğur GENÇGÜN,
Barış KARA
09:00 - 09:10 Botulinum Toksini: Etki Mekanizması, Dozu ve Kontrendikasyonları
Nalan ÇAPAN
09:00 - 09:45 Ortezleme öncesi hasta değerlendirmesi, genel bilgiler
Demet OFLUOĞLU, Özlem EL
09:00 - 09:40 Akuaterapinin Tanımı
Serap SERİNGEÇ KARABULUT
09:10 - 09:15 Kahve Molası 09:45 - 10:30 Serebral palsili Hastada ortez reçeteleme
Demet OFLUOĞLU, Özlem EL
09:40 - 09:45 Kahve Molası
09:15 - 09:25 Ultrason Tekniklerine Giriş
Ebru Yılmaz YALÇINKAYA
10:30 - 10:50 Kahve Molası 09:45 - 10:25 Başlıca Akuaterapi Yöntemleri ( Halliwick Tekniği, Bad Ragaz Halka Yöntemi, Ai Chi)
Serap SERİNGEÇ KARABULUT
09:25 - 09:30 Kahve Molası 10:50 - 11:35 Spina Bifidalı hastada Ortez reçeteleme prensipleri
Demet OFLUOĞLU, Özlem EL
10:25 - 10:30 Kahve Molası
09:30 - 09:40 EMG&Elektrik Stimülasyonu Rehberliğinde Uygulama
Esra GİRAY
11:35 - 12:20 Seçilmiş patolojilerde vaka örnekleri
Demet OFLUOĞLU, Özlem EL
10:30 - 11:00 Pediatrik Akuaterapinin Uygulama Alanları (Pediatrik Rehabilitasyonda Akuaterapinin Yeri)
Serap SERİNGEÇ KARABULUT
09:40 - 09:45 Kahve Molası 12:20 - 12:30 Tartışma 11:00 - 11:15 Kahve Molası
09:45 - 10:00 Üst Ekstremite Botulinum Toksini Enjeksiyonu İçin Kas Nasıl Seçilir?
Evrim KARADAĞ SAYGI
    11:15 - 12:15 Örnek Vakalarla Uygulamalı Akuaterapi (Su İçinde)
Serap SERİNGEÇ KARABULUT, Uğur GENÇGÜN, Barış KARA
10:00 - 10:45 Pratik-Ultrason ve EMG&Elektrik Stimülasyonu Tekniği ile Üst Ekstremite Kaslarının Belirlenmesi
Evrim KARADAĞ SAYGI, Nalan ÇAPAN, Ebru YILMAZ YALÇINKAYA, Esra GİRAY, Ece ÜNLÜ AKYÜZ
       
11:00 - 11:15 Alt Ekstremite Botulinum Toksini Enjeksiyonu İçin Kas Nasıl Seçilir?
Ece Ünlü AKYÜZ
       
11:15 - 11:45 Pratik- Alt Ekstremite Kaslarına Yönelik Ultrason ve EMG&ES ile Uygulama
Evrim KARADAĞ SAYGI, Nalan ÇAPAN, Ebru YILMAZ YALÇINKAYA, Esra Giray, Ece ÜNLÜ AKYÜZ
       
11:45 - 12:30 Ameliyathane Botulinum Toksin Uygulama
Evrim KARADAĞ SAYGI, Nalan ÇAPAN, Ebru YILMAZ YALÇINKAYA, Esra GİRAY, Ece ÜNLÜ AKYÜZ
       
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 17:00 Skolyoz Değerlendirme ve Egzersiz Kursu - Kontenjan Doldu
Kurs Koordinatörü:
Merve Damla KORKMAZ
Eğitmenler: Evrim COŞKUN, Merve Damla KORKMAZ, Kerem ALPTEKİN, Deniz ÖKE, Eda ARZIK, Büşra ILICA GENÇ
    13:-30-17:00 Spastisite Değerlendirilmesi Kursu
Pratik (Egzersiz Salonunda Yapılacak)
Kurs Koordinatörü:
Nigar DURSUN
Eğitmenler: Resa AYDIN, Nigar DURSUN, Tuğba GÖKBEL
13.30-14:10 Skolyoz Muayenesi ve Radyolojik Değerlendirme
Evrim COŞKUN
    13.30-13.40 Tanışma ve Kursun Tanıtımı
Nigar DURSUN
14:10-14:20 Kahve Molası     13.40-14.00 Pediatrik Rehabilitasyonda ICF Kapsamında Değerlendirme Nasıl Yapılmalı?
Nigar DURSUN
14:20-15:00 Skolyozda Egzersiz Tedavileri
Merve Damla KORKMAZ
    14.00-14.30 Hipertoni Değerlendirme Ölçeği
Resa AYDIN
15:00-15:10 Kahve Molası     14.30-15.00 Pratik uygulama
Resa AYDIN, Nigar DURSUN, Tuğba GÖKBEL
15:10-15:50 Skolyoz Tedavisinde Schroth Metodu
Kerem ALPTEKİN
    15.00-15.30 Kahve Molası
16:00-16:10 Olgu Sunumu
Deniz ÖKE
    15.30-16.00 Spastisitenin Klinik Değerlendirme ve Takibi
Nigar DURSUN
16:10- 17:00 Pratik Uygulama
Evrim COŞKUN
Kerem ALPTEKİN
Merve Damla KORKMAZ
Eda ARZIK
Büşra ILICA GENÇ
    16.00-16.30 Pratik uygulama
Nigar DURSUN, Resa AYDIN, Tuğba GÖKBEL
        16.30-17.00 Tartışma ve Kapanış
Saat / Salon SALON A SALON B SALON C
09:00 - 10:00 HAKAN TUNA OTURUMU
PEDİATRİK REHABİLİTASYONA BÜTÜNCÜL ve KAPSAYICI YAKLAŞIM; NE ZAMAN, KİM, NASIL?
Moderatör:
Resa Aydın
   
  Yuvarlak Masa Tartışmasında Pediatrik Rehabilitasyonun holistik perspektifi,  fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji ve ortopedi uzman hekim yaklaşımları, çocukluktan ergenliğe ve erişkinliğe geçiş süreçleri, kapsayıcı toplum ve çevrenin önemi, çocuk ve ailesinin yaşam kalitesini etkileyen faktörler ele alınacaktır.

Panelistler

Filiz Tuna - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Zühal Yapıcı - Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Fuat Bilgili - Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Göksenin İnalhan - Mimarlık Fakültesi
Gündem İntepe,  Fatma Bozurt  Saraç
   
10:00 - 10:30 Kahve Arası
Poster ve Bildiri Oturumu-1 Değerlendirme Jürileri: Sabahat Özdil, Nursel Doğanyiğit Kuzan P-01 – P-10

Bildirileri görmek için tıklayınız
10:30 - 11:30 RİSKLİ BEBEK VE NÖROMOTOR DEĞERLENDİRME
Modaretör:
Merih Çetinkaya, Evrim Karadağ Saygı
06 ŞUBAT DEPREMİ: UNUTMA UNUTTURMA
Moderatörler:
Şehim Kutlay, Ece Ünlü Akyüz
ATÖLYE - 1
  •Riskli Yenidoğan Tanımı ve Ülkemizde-Dünyada Riskli Bebek Verileri
Hülya Bilgen

•Riskli Bebekte Nöromotor Değerlendirme
a.Yenidoğan Spontan Motor Hareketler (GMs)
Kıymet İkbal Bakal

b.Hammersmith Yenidoğan Değerlendirmesi (HINE)
Berrin Hüner

c. Bayley Gelişim Değerlendirme Ölçeği
Ayça Evkaya Acar
Deprem Sonrası Yoğun Bakımdan İtibaren Akut Dönemde Deneyimlerimiz
Birkan Sonel Tur

Ampute Çocuklarda Deneyimlerimiz: Çocuklar Büyürken Bizi Neler Bekliyor?
Sibel Başaran

Çocuklarda Kompartman Sendromu ve Periferik Sinir Yaralanmaları: Deneyimlerimiz
Nihal Tezel
Duyu Bütünleme
Yeşim Ünveren
11:30 - 12:30 ERKEN TANI VE ERKEN REHABİLİTASYON
Modaretör:
Kürşat Aydın, Resa Aydın
PEDİATRİK AMPUTE
Moderatörler:
Kadriye Öneş, Emre Adıgüzel
SÖZLÜ BİLDİRİ - 1
Oturum Başkanları:
Aydan Oral, Birkan Sonel Tur
Riskli Bebeğin Nörolojik İzlemi ve Muayenesi
Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu

Riskli Yenidoğanda Erken Tanı
Edibe Pembegül Yıldız

Riskli Yenidoğanda Erken Rehabilitasyon
Evrim Karadağ Saygı
Pediatrik Ampütasyonda Cerrahi Yaklaşım
Yavuz Sağlam

Konjenital-Kazanılmış Uzun Eksiklikleri ve Rehabilitasyonu
Emre Adıgüzel

Çocuklara Özel Protez Seçenekleri-Güncel Uygulamalar
Yavuz Yakut
S-01 Skafosefali Tanısı Alan Olguların Nöromotor Gelişimlerinin İncelenmesi
Gökçen Erol

S-02 Pediatrik Engelli Sağlık Kuruluna Başvuran ve Hareket Gelişimi Alanı Değerlendirmesinde Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Değerlendirilmesi
Mert Zure

S-03 Youtube Kaynaklı Türkçe Spinal Musküler Atrofi Videolarının Kalite Analizi
Gizem Sarıçimen

S-04 Ayaktan veya Yatarak Rehabilitasyon Programına Alınan Pediatrik Hastaların Tedavi Motivasyonunun Değerlendirilmesi
Zeynep Rukiye Yurttutmuş Tatlı

S-05 Sağlık Kuruluna Başvuran On Sekiz Yaş Altı Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi
Hatice Aği̇r

S-06 Kistik Fibrozisli Çocuklarda Sanal Gerçeklik Oyunları ve Tele-Egzersizler ile Hedef Egzersiz Yoğunluğuna Ulaşılabilir mi?
Can Koğ

S-07 Mesane Barsak Disfonksiyonu Olan Çocuklarda Üroterapinin Etkinliği ve Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
Begüm Siret Özfırat

S-08 Pediatrik Rehabilitasyon Multidisipliner Ekip Toplantısı-1 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Zeynep Kıraç Ünal
12:30-13:15 UYDU SEMPOZYUMU - Medtronic
Spastisite Tedavisinde Baclofen Pompası Kullanımı
Aydın Aydoseli
 
13:15 - 13:45 Öğle Yemeği
13:45 - 14:00 AÇILIŞ    
14:00 - 15:00 SEREBRAL PALSİ ETİYOLOJİ ve DEĞERLENDİRME
Moderatörler:
Şehim Kutlay, Melek Sezgin
PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON (DMD ve SMA)
Moderatör:
Pınar Topaloğlu, Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu
SÖZLÜ BİLDİRİ - 2
Oturum Başkanları:
Özlem Peker, Berrin Hüner
  Serebral Palsi Etiyolojisinde Yeni Ne Var? Genetik Önemli mi?
Orhan Güvener

Serebral Palside Nöroradyolojik Görüntüleme Bize Prognoz Açısından Ne Anlatır?
Çetin Okuyaz

Serebral Palsili Çocukları Biz Nasıl Değerlendiriyoruz?
Özlem El
DMD ve SMA Tedavilerinde Yeni Gelişmeler
Haluk Topaloğlu

DMD'de Rehabilitasyon
Füsun Toraman

SMA'da Rehabilitasyon
Ebru Yılmaz Yalçınkaya
S-09 Temporomandibular Eklem Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Pediatrik Hastaların Demografik Özellikleri ve Tanılarına Göre Dağılımları
Berk Korkut

S-11 Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizili Çocuk ve Adölesanlarda Denge ve Dengenin Üst Ekstremite Yaralanma Şiddeti ile Olan İlişkisi
Tuğba Gökbel

S-12 Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizili Çocuk Hastalara Yapılan Omuza Tendon Transferi Ameliyatının Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçları
Şeyda Akbal

S-13 Duruöz El İndeksi’nin Doğumsal Brakiyal Pleksus Paralizili Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirliği
Başak Günay

S-14 Ampute Çocuklarda Bakım Veren Yükünün ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Aylin Sarıyıldız

S-15 İdiopatik Parmak Ucu Yürüyen Çocukların Tedavisinde Seri Alçılama ve Egzersizin Eklem Hareket Açıklığı, Parmak Ucu Yürüme Şiddeti, Yürüme Dengesi Ve Fonksiyonel Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Randomize Tek Kör Kontrollü Bir Çalışm
Merve Karayiğit

S-16 Konjenital Müsküler Tortikollis Tanılı Pediatrik Yaş Grubu Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Proznozu Etkileyen Faktörler
Elif Nurdan Güneş Kaya

S-50 Spina Bifidalı Çocuklarda İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması ile Üst Ekstremite Fonksiyonu, Yaşam Kalitesi İncelemesi
Gizem Göksu
15:00 - 16:00 SEREBRAL PALSİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI
Moderatörler:
Zuhal Yapıcı, Kıymet İkbal Bakal
SÖZLÜ BİLDİRİ - 3
Oturum Başkanları:
Nihal Özaras, Nihal Tezel
ATÖLYE - 2
Multimodel Rehabilitasyon
Nigar Dursun, Çiğdem Çekmece, Çağla Karacan Şimşek, Begüm Çapa Tayyare, Melike Akarsu

Serebral Palsili Olgularda Ortopedik Cerrahi Yaklaşımlar
Fuat Bilgili

Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon Prensipleri
Gönül Acar
S-17 Serebral Palsili Çocuklarda Malnütrisyon ile Çiğneme ve Yutma Fonksiyonlarının İlişkisinin Değerlendirilmesi
Betül Ceyda Şenyurt

S-18 Mukopolisakkaridoz Tip IV ve VI Hastalarında Kas İskelet Sistemi Muayenesi ve Kas İskelet Sistemi İlişkili Yaşam Kalitesinin Takibi

Canan Bilekyiğit Kurt

S-19 Duchenne ve Becker Musküler Distrofi Tanılı Çocuklarda Hidroterapinin Denge ve Fonksiyonellik Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Ceyda Ulu

S-20 Serebral Palsili Çocuklarda Manuel ve Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Botulinum Toksin Enjeksiyonlarının Spastisite Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Burcu Ortanca

S-21 Nadir Görülen Ayna Hareketi Bozukluğu, Tek Merkez Deneyimi
Arzu Eroğlu

S-22 Fasioskapulohumeral Muskuler Distrofi Tanısında Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Önemi: Vaka Serisi İncelemesi
Elif Tarihçi Çakmak

S-23 Pediatrik Omurilik Hasarı-Bir Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği Deneyimi
Zeynep Kıraç Ünal

S-24 Pediatrik Edinsel Beyin Hasarı -Çocukta Etyoloji Farklı Mı? Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği 1 Yıllık Verileri
Rahime Eryüksel
Pediatrik Yutma
Elif Aksoy (KBB)
Gayem Köprücü (Dil ve Konuşma Terapisti)
16:00 - 16:30 Kahve Arası
Poster ve Bildiri Oturumu-2 Değerlendirme Jürileri Tülay Öner, Tuğba Gökbel P-11 – P-20
Bildirileri görmek için tıklayınız
16:30 - 17:30 NÖRONAL PLASTİSİTEYİ GELİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?
Moderatör:
Canan Tıkız, Nurdan Paker
SPİNA BİFİDA
Moderatörler:
Özlen Peker,Demet Ofluoğlu
SÖZLÜ BİLDİRİ - 4
Oturum Başkanları:
Melek Sezgin, Kıymet İkbal Bakal
Kök Hücre Tedavisi Gerçekçi mi?
Sibel Çağlar

Nöromodulasyon, Sanal Gerçeklik, Robotik Tedaviler Plastisiteyi Artırır mı?
Şehim Kutlay

Olgular Eşliğinde Gerçekçi Tedavi Planı
Seçilay Güneş
Spina Bifidalı Olgunun Değerlendirilmesi ve İzlem
Ebru Şahin

Spina Bifidalı Olgularda Rehabilitasyon Prensiplerine Genel Bakış
Pınar Akpınar

Spina Bifidalı Olgularda Nörişürirjik Yaklaşımlar: Yeni Ne Var?
Adnan Dağçınar
S-25 Preterm Bebeklere Anneleri Tarafından Farklı Sıklıklarda Uygulanacak Oral Motor Girişimin Oral Beslenme Performansı ve Anne Bebek Bağı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Aylin Demirci

S-26 İntrauterine Büyüme Geriliği Olan Bebeklerde Görülen Hastalıkların Sıklığı
Sabina Garayeva

S-27 Riskli Bebeklerde Erken İnfant Motor Değerlendirme Testi (STEP)’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliğinin Araştırılması
Kübra Kurt

S-28 Prematüre Bebek Ebeveynlerinin Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim Sırasında Yaşadıkları Deneyimler: Nitel Bir Çalışma
Ayça Evkaya Acar

S-29 Selektif Dorsal Rizotomi Cerrahisi Erken Dönemde Oturma Fonksiyonunu Etkiler mi?
Gökçen Erol

S-30 Sekonder Distoniye Sahip Serebral Parezili Çocuklarda Distoni Şiddetinin Günlük Yaşam Aktivitesine Katılım ve Bakım Veren Üzerine Etkisi
Fatih Erol

S-31 Selektif Dorsal Rizotomi Öncesi Kaba Motor Fonksiyon Puanı Cerrahi Sonrası Yürümeyi Öngörebilir Mi?
Fatih Erol

S-32 Halluks Valgusu Olan Diplejik Serebral Palsili Çocuklarda Egzersiz ve Mobilizasyonun Deformiteyi Düzeltmedeki Etkinliği
Bedia Özdemir
17:30 - 18:30 REHABİLİTASYONDA YENİ TEKNOLOJİLER
Moderatörler:
Ebru Yılmaz Yalçınkaya, İpek Yeldan
SÖZLÜ BİLDİRİ - 5
Oturum Başkanları:
Sibel Çağlar, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
SÖZLÜ BİLDİRİ - 6
Oturum Başkanları:
Pınar Akpınar, Seçilay Güneş
Pediatrik Rehabilitasyonda Yeni Teknolojilerin Ülkemizde Kullanımı
Emre Adıgüzel

Pediatrik Rehabilitasyon Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar
Ela Tarakçı

Rehabilitasyon Mühendisliği
İsmail Uzun

Pediatrik Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik Uygulama Sistemlerinin Tanıtımı
Eylül Pınar Kısa, Ökkeş Çetinkaya

Pediatrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Exergame Uygulamaları 
Devrim Tarakçı
S-33 Serebral Palsili Çocuklarda Günlük Yaşama Çocuk Katılımı Ölçeği’nin Türkçe Adaptasyonu, Geçerlik ve Güvenirliği
Hayriye Şimşek Özgüner

S-34 Serebral Palsili Çocuklarda Robot Yardımlı Yürüme Eğitiminin Kaba Motor Fonksiyonlar Üzerine Etkinliğinin Hedefe Ulaşma Skalası ile Değerlendirilmesi: Randomize Karşılaştırmalı Çalışma
Sevgi Esra Özdemir Tekeş

S-35 Purdue Pegboard El Beceri Testinin Hemiplejik Serebral Palsi’li Olgularda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması
Zeynep Demir

S-36 Serebral Palsili Çocuklarda Manuel Diyafram Gevşeme Egzersizi ile Kombine Diyafragmatik Solunum Egzersizinin Etkileri: Randomize Kontrollü Çalışma
Berna Karamancıoğlu

S-37 Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda ‘Fokal Vibrasyon Terapi’ Spastisite, Fonksiyonel Durum ve Kas Ekojenitesi Üzerine Etkili Midir?
Pinar Müge Sarikaya

S-38 Spastik Diplejik Serebral Palsili Çocuklarda Kuadriseps ve Patellar Tendonların Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Elçin Ulusoy

S-39 Scheuermann Hastalığında (Juvenil Kifoz) Yapay Zeka Yanıtlarının Doğruluğunun Araştırılması ve Vaka Bazlı Soruların Yanıtlanmasında SOSORT Konsensusu ile Yapay Zekanın Karşılaştırılması
Özge Gülsüm Illeez

S-40 Serebral Palsi Tanılı Olguların Etiyoloji, Klinik ve Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi
Fatma Duygu Öztürk Önsal
S-41 Tetraplejik Serebral Palside Ayakta Durma Sehpası Kullanımı Skolyoz Gelişimini Engeller mi? Kesitsel Bir Çalışmanın Ön Sonuçları
Pınar Müge Altınkaya

S-42 Bir Pediatrik Rehabilitasyon Kliniğinin Serebral Palsi Deneyimi
Tuğba Urlu

S-43 Adölesan İdiopatik Skolyozlu Hastalarda Hipermobilite Varlığının Eğrilik Derecesine Etkisi
Mehmet Köksal

S-44 Adölesan Olguda Skolyoz ve Nadir Gözlenen Kot Osteoblastomu: Olgu Sunumu
Nur Kakill

S-45 Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hakkında Chat(GPT): Adölesan İdiyopatik Skolyozda Yapay Zeka Yanıtlarının Doğruluğunun Araştırılması
Merve Damla Korkmaz

S-46 Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Çocuklarda Core Stabilizasyon Egzersiz Eğitiminin Yüzeyel Elektromiyografi Verileri Üzerine Etkisi
Fuat Gökdemir

S-47 Pektus Deformitesi Olan Çocuklarda Diyafram Kalınlığının Ultrasonografik Ölçümü: Solunum Fonksiyon Bozukluğunun Erken Prediktörü Olabilir mi?
Deniz Öke

S-48 Torakal Hiperkifozu olan Adölesanların Diyafragma Kalınlığının Ultrasonografik Ölçümü
Deniz Öke
Saat / Salon SALON A SALON B SALON C
09:00 - 09:45 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Moderatörler:
Ece Ünlü Akyüz, Nalan Çapan
PEDİATRİK ROMATOLOJİ
Moderatörler:
Özgür Kasapçopur, Jülide Öncü Alptekin
 
  Konjenital Muskuler Tortikollis Ne Zaman Egzersiz, Ne Zaman Cerrahi?
Elif Tarihçi Çakmak

Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanması, Ne Zaman EMG İsteyelim, Hangi Egzersizler?
Ece Ünlü Akyüz
Jüvenil İdiopatik Artritte Sınıflama, Klinik Bulgular ve Güncel Medikal Tedavi
Oya Köker

Jüvenil İdiopatik Artritte Rehabilitasyon Yaklaşımları
Günay Yolcu
09:45 - 10:30 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ULTRASONOGRAFİ
Moderatör:
İlker Yağcı, Murat Karkucak
PEDİATRİK AĞRIYA KAPSAMLI BAKIŞ
Moderatör:
Hakan Gündüz, Hülya Şirzai
 
Pediatrik Ultrasonografide Erişkin ile Fark Var mı?
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

Pediatrik Rehabilitasyonda Ultrasonografi ile Neleri Değerlendiriyoruz?
Esra Giray
Pediatrik Ağrıda Değerlendirme ve Çok Yönlü Yaklaşım
Tülay Öner Yıldırım

Çocukluk Çağı Ağrılarında Akılcı İlaç Kullanımı ve Girişimsel İşlemler
Serdar Kokar
 
10:30 - 11:00 Kahve Arası
Poster ve Bildiri Oturumu-3 Değerlendirme Jürileri Bilinç Doğruöz Karatekin Şahika Burcu Karaca P-21 – P29
Bildirileri görmek için tıklayınız
11:00 - 12:00 ALT EKSTREMİTE PROBLEMLERİ
Moderatör:
Ayşegül Ketenci, Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ VE REHABİLİTASYONU
Moderatör:
Resa Aydın, Canan Çelik
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7
Oturum Başkanları:
Filiz Tuna, Sabahat Aydil
Pediatrik Kalça
Berna Günay

Pediatrik Diz
Merih Akpınar

Pediatrik Ayak
Ali Şeker
Pediatrik Onkolojinin Gelişimi ve Gelecek Vizyonu
Rejin Kebudi

Çocuk ve Ergen Kanserlerinde Rehabilitasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Değerlendirme Araçları
Zerrin Kasap

Pediatrik Kanser Tedavisinde Bir İlaç olarak Egzersiz
Pınar Müge Altınkaya
S-10 İdiopatik Parmak Ucunda Yürüyen Hastalarda Radyal Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi’nin (ESWT) Eklem Hareket Açıklığı, Ağrı ve Denge Üzerine Etkisi: Randomize, Plasebo, Kontrollü Çalışma
Şevval Farsak

S-51 C1 Seviyeli Tetraplejik Pediatrik Olguda Diyafram Pili Uygulaması ve Komplikasyonu
Keziban Koçyiğit

S-52 Skolyoz Değil Sarkom
Benay Sarı

S-53 Pediatrik Lenfödem Ayırıcı Tanısında İzole Hemihipertrofi: Olgu Sunumu
İbrahim Ethem Kirez

S-54 Lowe Sendromu: Nadir Bir Hipotoni Sebebi
Naime Başak Şeker Ekizceli

S-55 Serebral Palsi Tanılı Adölesan ve Genç Erişkin Hastalarda Pediatrik Bakımdan Erişkin Bakıma Geçişte Ailenin Akılcı/Sezgisel Karar Verme ve Yılmazlığının Etkisi
Nazlı Karadaş

S-56 Serebral Palsi Tanılı Hastaların; Farklı Ortam ve Farklı Sağlık
Profesyonelleriyle Yapılan, Popliteal ve Ayak Bilek Açılarının Ölçümünün
Karşılaştırılması

Elif Nazlı Lale
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 YÜRÜME PROBLEMLERİ
Moderatör:
Afitap İçağasıoğlu, Cengiz Şen
DİĞER AĞRILI KAS İSKELET SORUNLARI
Moderatör: 
Ümit Dinçer, Sina Arman
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI - 1
Moderatörler:
Resa Aydın, İdil Seda Ak

Özel gereksinimli çocukların ve ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak için faaliyet gösteren çeşitli paydaş grupları bir araya getirerek, iş birliği için ortak hedefler belirlemek amacıyla düzenlenmiş bir çalıştaydır.
  Aksayan Çocuğa Yaklaşım
Cengiz Şen

İçe ve Dışa Basan Çocuğa Yaklaşım
Bilinç Doğruöz Karatekin

İdiopatik Parmak Ucu Yürüme
Nalan Çapan
Fibromiyalji
Raikan Büyükavcı

Hipermobilite
Selim Sezikli

Büyüme Ağrıları
Burcu Karaca
Açılış Konuşmaları

Tanışma ve çalışma gruplarının belirlenmesi

Grup Çalışmaları
14:00 - 15:00 PEDİATRİK TRAVMATİK BEYİN HASARI
Moderatörler:
Canan Çulha, Fatmanur Kesiktaş
PEDİATRİK OSTEOPOROZ, KIRIK ve BEL AĞRISI
Moderatörler:
Nurten Eskiyurt, Şansın Tüzün 
Pediatrik TBH’nin Erişkin TBH'den Farklı Yanları, Komplikasyonlar ve İdamesi
Didem İnanoğlu

Pediatrik TBH'de Bilişsel Rehabilitasyon
Begüm Çapa Tayyar 
Çocukluk Çağında Osteoporoz: Tanı, Tedavi ve İzlem
Abdullah Bereket

Osteoporoz ve Kırık Rehabilitasyonu
Meral Bilgilisoy

Bel Ağrısı: Spondilolizis ve Spondilolistezis
Melek Sezgin
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 PEDİATRİK OMURİLİK YARALANMALARI
Moderatörler:
Müfit Akyüz, Didem İnanoğlu
PEDİATRİK OMURGA DEFORMİTELERİ
Moderatör:
Esra Giray, Aynur Metin Terzibaşıoğlu
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI - 2
Moderatörler:
Resa Aydın, İdil Seda Ak

Özel gereksinimli çocukların ve ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak için faaliyet gösteren çeşitli paydaş grupları bir araya getirerek, iş birliği için ortak hedefler belirlemek amacıyla düzenlenmiş bir çalıştaydır.
  Pediatrik Omurilik Yaralanmaları: Rehabilitasyonda Erişkinden Hangi Yönleriyle Farklı?
Ece Ünlü Akyüz

Pediatrik Omurilik Yaralanmalarında Kas İskelet Sistemi Sorunları: Çocuklar Büyürken Bizleri Neler Bekliyor?
Damla Cankurtaran

Pediatrik Omurilik Yaralanmalarında Alt Ekstremite Ortez ve Yardımcı Yürüme Cihazları
Özlem El
Kifoza Yaklaşım
Özge Gülsüm İlleez

Skolyoza Yaklaşım
Filiz Tuna

Pektusa Yaklaşım
Mustafa Yüksel
Çalışma grupları raporlarının okunması

Tartışma ve geri bildirimler

Kapanış
16:30 - 17:30 PEDİATRİK REHABİLİTASYONDA ÇOCUK KATILIMINI SAĞLAMAK
Moderatörler:
Güler Polat, İdil Seda Ak
   
Tıbbi Rehabilitasyonda Sosyal Katılımı Etkileyen Faktörler
Resa Aydın

Çocuk Merkezli Yaklaşımlar ve Katılımcı Öğrenme Modelleri
Hande Sart

Çocuğun Toplumsal Yaşama Katılım Hakkı
Seda Akço Bilen
 
17:30 Kapanış