ANA KONULAR


KONU BAŞLIKLARI

 • Riskli Yeni Doğan
 • Serebral Palsi
 • Spina Bifida
 • Nöromüsküler Hastalıklar – SMA ve Duchnenne
 • Doğumsal Brakiyal Pleksus Felci
 • Pediatrik Omurga-Skolyoz, Pektus Deformiteleri, Bel Ağrısı
 • Pediatrik Romatoloji
 • Pediatrik Nöropatik Ağrı
 • Pediatrik Spinal Kord Yaralanması
 • Pediatrik Travmatik Beyin Hasarı
 • Pediatrik Ampute
 • Pediatrik Onkoloji
 • Çocuk ve Aile Katılımı
 • Kapsayıcı Tasarım